Skip to Content
SEARCH

Adult English as a Second Language (ESL) Classes Offered at Churchill

Adult English as  a Second Language (ESL) classes

Churchill School is offering English as a Second Language (ESL) classes for parents in our community.  These classes are for all parents who are interested in learning basic English conversational skills as well as beginning reading and writing skills in English. 

Please click the link to print out the flyer (Churchill Adult ESL Flyer 17-18)  or ready below for more information. 

 

English as a Second Language for Adults – English

Churchill School

1520 N. Jones Road

Schaumburg IL, 60195

Churchill School is offering classes to learn how to speak English.  These classes are for all parents who are interested in learning Basic English conversation skills as well as beginning reading and writing skills in English.

Dates: Mondays, October 23- December 11

Times: 6-8 PM at Churchill School

Questions: Please contact Evelyn Jada at  847-357-6300 evelynjada@nullsd54.org

Babysitting is available for children 3 and older.

          Yes, I need childcare

Names and ages of children:

                                               _

                                               _

                                               _

   Yes I am interested in attending ESL classes

Name of Participant:                                                  

Telephone Number:                                                    

Name of School child attends:                                    

 

Please Indicate Your Level of English Understanding: No English            Limited English      Some English

English as a Second Language for Adults – Translated in Spanish

Clases de Inglés para Adultos

Churchill School

1520 N. Jones Road

Schaumburg IL, 60195

Fechas: Lunes, 23 de octubre a 11 de diciembre

Horario: 6-8 PM

La escuela Churchill esta ofreciendo clases para aprender a hablar inglés.   Estas clases son para padres interesados en aprender conversación básica en inglés.

Preguntas:  Llamar o contactar por correo electrónico a Evelyn Jada en la escuela Churchill at 847-357-6300 or email at evelynjada@nullsd54.org

La edad para cuidar niños es de 3 años en adelante

           Si necesito cuidado de niños.

Nombre/s edad/es:            

Si estoy interesado/a en asistir a las clases de inglés.

Nombre del participante:                                          

Número de teléfono:                                                 

Nombre de la escuela de su hijo/a                             

Marque su habilidad de hablar inglés:

Nada                        Poquito                          Mucho

English as a Second Language for Adults – Translated in Polish

Kurs języka angielskiego dla dorosęych

Szkoęa Churchill oferuje kurs nauki jęyka angielskie- go. Kurs jest przeznaczony dla rodzicόw zainteresowanych zdobyciem podstawych umiejętnoęci konwersacyjnych w języku  angielskim.

Churchill School

1520 N. Jones Road

Schaumburg IL, 60195

Daty:  Poniedziałki, 23 października – 11 grudnia

Czas: 6-8 PM

Pytania:  Prosze dzwonić lub wysłać e-mail do Evelyn Jada w Szkole Churchill 847-357-6300 evelynjada@nullsd54.org

Opeka nad dziećmi jest dostępna dla dzieci od lat trzech

       Tak, potrzebuję opieki dla dzieci.

Imiona i wiek dzieci:                

        Tak, jestem zainteresowany(a) uczęszcniem na klasy ESL.

Imię uczestnika:                                                                                      

Numer telefonu:                                                                                        

Szkoła do ktόrej uczęszcza moje dziecko:                                                

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Brak znajomości        Ograniczona znajomoś                      Częściowa znajomoś